Згода на обробку персональних даних та доступу до кредитної історії

Я, (надалі – Власник персональних даних) здійснюючі процес реєстрації  та/або здійснюючи заповнення заявки на кредит на Веб сайтах https://cash2go.com.ua, https://jetcredit.com.ua/,  https://cash2go.in.ua, заповнюючи форми, проставляючи відповідні відмітки, натискаючи клавіші, надаючи документи та іншу інформацію щодо себе, що виражає мою згоду на надання інформації про себе , надаю свою згоду/дозвіл  ТОВ «ФК «КЕШ ТУ ГОУ» (код 42228158, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 7 (далі – Товариство) та його Партнерам – банкам, фінансовим установам, страховим компаніям, тощо (надалі – Партнери) на:

 1. обробку Персональних даних (будь-якої інформації, що стосується Власника персональних даних, в тому числі, однак не виключно, інформації щодо прізвища, власного імені, по батькові, паспортних даних, ідентифікаційного коду, дати та місця народження, громадянства, адреси проживання та реєстрації, сімейного, соціального, майнового становища, освіти, професії, доходів, номерів контактних телефонів/факсів, адреси електронної пошти, тощо (надалі -“Персональні дані”)) Власника персональних даних;
 2. доступ до моєї кредитної історії, з метою перевірки інформації про мене в бюро кредитних історій, внесення необхідних записів в бюро кредитних історій;
 3. перевірку інформації, з використанням моїх персональних даних, в офіційних державних реєстрах (зокрема, але не виключно, в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, Державному реєстрі іпотек, Державному реєстрі заборон), з метою: 
 4. Здійснення Товариством своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування повного кола послуг Товариством та/або Партнерами, у тому числі шляхом здійснення прямих контактів із Власником персональних даних за допомогою засобів зв’язку, та/або надання послуг Товариством та Партнерами, в тому числі укладення/зміни та/або виконання будь-яких договорів, укладених із Товариством та/або Партнерами та/або у зв’язку з ними;
 5. Здійснення запитів з використанням Персональних даних до Бюро кредитних історій, сервісів дистанційної верифікації та інших сервісів, що у порядку, передбаченому законодавством України, надають інформацію про мене та отримання додаткових даних щодо мене з наступною обробкою таких даних.
 6. Обробку телекомунікаційних даних Власника персональних даних, отриманих під час користування Веб-сайтом Товариства, що включають: файли cookie, IP-адреси, параметри та налаштування інтернет-браузерів технічних пристроїв Власника персональних даних та іншу технічну інформацію;
 7.  Обробку та передачу Товариству операторами мобільного зв’язку телекомунікаційних даних, зібраних стосовно номерів телефонів вказаних при заповнені форм на Веб-сайті, фіксацію телефонних розмов, їх обробку та подальше зберігання.
 8. Виникнення/виконання кредитних зобов’язань та/або виникнення/виконання інших зобов’язань, які слідують з договорів, які можуть бути укладені між Власником персональних даних  та Товариством, а також з метою надання статистичної інформації про Власника персональних даних Партнерам;
 9. Перевірки достовірності даних, наданих Власником персональних даних, в тому числі за допомогою послуг інших осіб, та їх використання і поширення в процесі здійснення будь-яких дій, спрямованих на погашення існуючої заборгованості за будь-яким договором, укладеним з Товариством;
 10.  Надання Партнерами послуг Товариству для виконання ним своїх функцій та/або для виконання укладених Товариством із Партнерами договорів;
 11. Захисту Товариством своїх законних прав та інтересів, у т. ч. передача даних фінансовим установам (ураховуючи, але не виключно, страховим та факторинговим компаніям);
 12. Здійснення Товариством інших дій, що не заборонено законодавством України та обираються Товариством на власний розсуд.
 13. Здійснення Товариством прав та виконання обов’язків за іншими договірними відносинами між Товариством та Власником персональних даних – передачу (поширення), Товариством Персональних даних Партнерам, зміну, знищення Персональних даних або обмеження доступу до них, включення Персональних даних до бази Персональних даних Товариства з метою зазначеною в п.п.1-9 цієї згоди/дозволу та без необхідності надання Власнику персональних даних письмового повідомлення про здійснення зазначених дій.

Власник персональних даних погоджується на використання Товариством з метою комунікації з Власником персональних даних контактних даних, що були зазначені Власником  персональних даних на Веб-сайті та/або окремо повідомлені Власником персональних даних Товариству у будь-який спосіб та/або зазначені в укладеному між Власником персональних даних та Товариством договорі та/або законно отримані Товариством з інших джерел. Така комунікація може здійснюватися поштовим зв’язком, електронною поштою, телефонним зв’язком, спеціальними засобами програмного забезпечення, які пов’язані з наданими Власником персональних даних телефонними номерами (Viber, WhatsApp та ін.), засобами зв’язку у соціальних мережах (Facebook та ін.) та іншими електронними засобами зв’язку.

Умови цієї згоди не вимагають окремого повідомлення Власника персональних даних про передання персональних даних Партнерам; про всі права, як суб’єкта персональних даних, Власник персональних даних повідомлений.

Власник персональних даних надає згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку своїх персональних даних та їх передання Партнерам (додаткового повідомлення про таке передання не вимагається), з метою надання пропозицій про послуги та отримання послуг; також Власник персональних даних надає згоду на отримання від Товариства, рекламної та іншої інформації, телефонних дзвінків, SMS, MMS-повідомлень, чи інформування у будь-який інший спосіб про новини, акції.

Зазначена Згода надається на строк, який є необхідним відповідно до мети обробки Персональних даних, передбаченої даною Згодою, однак у будь-якому випадку до моменту припинення Товариства та/або його правонаступників.

Власник персональних даних підтверджує, що він повідомлений про володільця персональних даних, про склад та зміст зібраних Товариством персональних даних Власника персональних даних, про включення Персональних даних до бази персональних даних Товариства, про права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року, про мету збору даних та осіб, яким передаються Персональні дані, засвідчує, що склад та зміст Персональних даних є відповідним визначеній вище меті обробки Персональних даних.

Застереження: Термін «обробка персональних даних» визначається чинним законодавством, зокрема Законом, та означає будь-яку дію або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу (Клієнта), володільцем яких є Товариства та/чи Партнери.