Юридична інформація

Наша компанія
02.08.2018

ТОВ «ФК «КЕШ ТУ ГОУ» 19.07.2018 отримано статус фінансової установи, компанія внесена до Державного реєстру фінансових установ з метою надання фінансових послуг. Має право нанадання фінансових послуг: видача коштів у кредит, в тому числі, і на умовах фінансового кредиту, надання послуг факторингу, надання послуг фінансового лізингу, на підставі Ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (Розпорядження Нацкомфінпослуг від 02.08.2018г. №1368).

19.07.2018

Отримано статус фінансової установи, компанія внесена до Державного реєстру фінансових установ з метою надання фінансових послуг.

Інформація про фінансову установу:

Повна та скорочена назва юридичної особи:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ« КЕШ ТУ ГОУ »

ТОВ ФК «КЕШ ТУ ГОУ»

LIMITED LIABILITY COMPANY
«FINANCIAL COMPANY «CASH TO GO»

LLC FC «CASH TO GO»

Ідентифікаційний код юридичної особи:

Код ЄДРПОУ 42228158

Місцезнаходження юрособи:

04080, м Київ, вулиця Кирилівська, будинок 82, офіс 7

Розмір статутного фонду (грн):

5 800 000.00 грн
Затверджено такий розмір вкладів і розподіл часток у статутному капіталі Товариства
БОНДАРЕНКО ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ - 100.00%, (5 800 000.00 грн)

Телефон:

+38 (044) 334-36-90

Адреса електронної пошти:

INFO@CASH2GO.COM.UA

ТОВ «ФК «КЕШ ТУ ГОУ» зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Дата запису: 12.06.2018, номер запису: 1 071 102 0000 041242

https://kis.bank.gov.ua/

Код КВЕД 64.91

Фінансовий лізинг

Код КВЕД 64.92

Інші види кредитування (основний)

Код КВЕД 64.99

Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.

Загальні збори учасників:

Бондаренко Олександр Павлович

Наглядова рада товариства:

Відсутня

Директор:

Бондаренко Олександр Павлович

Товариство не має відокремлених підрозділів.

Надання коштів у позику, в тому числі, і на умовах фінансового кредиту

Ціна/тарифи послуг:
- Річний процент - від 0,01% до 9,99% річних;
- щомісячний відсоток– від 1,99% до 5,00% від суми кредиту;
- орієнтовна реальна річна процентна ставка від 47,91% до 765%. 
Детальніше - у інформації щодо кожного кредитного продукту

Надання послуг з фінансового лізингу

Ціна/тарифи послуг:
- об'єкт лізингу: авто;
- авансовий платіж: 30% вартості предмету лізингу;
- Річний процент: 0,01% річних;
- Щомісячний процент– від 2,00% до 3,00% від суми кредиту;
- орієнтовна реальна річна процентна ставка від 47,91% до 72,41%.
Детальніше - у інформації щодо кожного кредитного продукту

Надання послуг з факторингу

Ціна/тарифи послуг:
- тривалість відстрочки платежу від 15 до 90 календарних днів;
- авансовий платіж: до 90% від вартості поставки;
Детальніше - у інформації щодо кожного кредитного продукту

Вид господарської діяльності, на провадження якого видана ліцензія: надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; надання послуг з факторингу; надання послуг з фінансового лізингу

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії: Розпорядження Нацкомфінпослуг від 02.08.2018р. №1368

Дата початку дії ліцензії: 02.08.2018р.

Строк дії: безстрокова

Статус ліцензії: чинна ліцензія

Додаткові фінансові услуги не надаються

Позичальник за договором споживчого кредиту (крім договорів про споживчий кредит, виконання зобов'язань за якими забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів) має право протягом 14 календарних днів з дня укладення кредитного договору відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.

Про намір відмовитися від кредитного договору позичальника  повідомляє кредитодавця у письмовій формі  до    закінчення строку, встановленого вище.

Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від кредитного  договору   позичальник  зобов'язаний повернути кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з цим договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором про споживчий кредит

Позичальник має право достроково розірвати кредитний договір в  порядку, передбаченому чинним законодавством України та  відповідними положеннями кредитних договорів. Порядок, підстави та правові наслідки дострокового розірвання кредитного договору визначаються приписами цивільного законодавства України, і відповідними положеннями кредитних договорів.

Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів. Договором про споживчий кредит може бути передбачено обов'язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа

Порядок внесення змін та доповнень до кредитного договору залежить від кредитного продукту, в межах якого надано кредит, і визначається умовами відповідного кредитного договору

Збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги є  неможливим

ТОВ «ФК КЕШ ТУ ГОУ» здійснює врегулювання спірних питань, що виникають при наданні фінансових послуг, у відповідності до вимог та механізмів, передбачених чинним законодавством України.

Скарги споживача фінансових послуг  приймають за адресою м.Київ, вулиця Кирилівська, будинок 82, офіс 7 та розглядаються в порядку передбаченому ЗУ «Про звернення громадян».Споживач фінансових послуг може звернутися із скаргою для позасудового розгляду згідно законодавства до:

  1. Органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності Товариства: Національний банк України: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, тел. (044) 230-19-60; e-mail: info@bank.gov.ua; веб- сайт: www.bank.gov.ua.
  2. Держпродспоживслужби 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 E-mail: General - head@consumer.gov.ua Телефони: (044) 279 12 70 - приймальня; (044) 278 84 60, 278 41 70 – канцелярія Режим роботи: Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-16:45

З інформацією про територіальні органи, їх контактні дані можна ознайомитись за посиланням: http://www.consumer.gov.ua/ContentPages/Kontakti_Terorganiv/139/

https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Скарги та заяви споживачів приймаються за адресою: 04080, місто Київ, Подільський район,
вулиця Кирилівська, будинок 82, офіс 7, та  за електронною адресою: info@cash2go.com.ua

У разі звернення споживача із скаргою чи заявою, ТОВ «ФК «КЕШ ТУ ГОУ вживає всіх необхідних заходів для вирішення/врегулювання питання/спору, та про прийняте рішення повідомляє споживача в строки та порядку, передбачені чинним законодавством України.

При наданні кредитів, ТОВ «ФК «КЕШ ТУ ГОУ» не застосовує компенсаційні схеми, створення гарантійних фондів  для зазначеного виду фінансової послуги чинним законодавством України  не передбачено

Надаються послуги, які не потребують сплати податків за рахунок фізичної особи

Загальна сума зборів, платежів та інших витрат (вартість фінансових послуг, що надаються), визначається відповідно до укладених з клієнтами договорів

Національний банк України: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, тел. (044) 230-19-60; e-mail: info@bank.gov.ua; веб- сайт: www.bank.gov.ua.

Відсутні особи, що надають посередницькі послуги

Попередження про можливі наслідки для споживачів згідно із законодавством України у разі користування цією фінансовою послугою «Кредит на будь-які цілі»

Фінансова компанія ТОВ «ФК КЕШ ТУ ГОУ» інформує, що у разі користування фінансовою послугою:

1.     У разі прострочення повернення кредиту та/або сплати процентів Позичальник зобов’язаний сплатити кредитодавцю   пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми прострочення, але не більше 15% від суми прострочення.

2.     У разі прострочення Позичальником виконання своїх грошових зобов’язань за Кредитним договором, позичальник за кожний календарний місяць, протягом якого було допущене зазначене прострочення, сплачує кредитодавцю неустойку (штраф) у розмірі, визначеному відповідним Паспортом кредиту, підписаним Позичальником.

3.     Заборгованість за Кредитним договором вважається простроченою з дня (дати), наступного за днем, коли така заборгованість мала бути сплачена, згідно з умовами Кредитного договору.

4.     Сплата штрафних санкцій не звільняє Позичальника від виконання зобов’язань  за Кредитом та оплати пені (інших виплат), що передбачені Кредитним договором.

5.     За невиконання або неналежне виконання Кредитодавцем умов Кредитного договору, останній несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

6.     У разі порушення Позичальником прийнятих на себе зобов’язань за Кредитом Кредитодавець може передавати дані про неповернення Кредиту до кредитного бюро та/або третіх осіб, що залучені Кредитодавцем для відновлення його порушеного права, з врахуванням Закону України «Про споживче кредитування».

7.     Порушення виконання зобов’язання щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі.

8.     ТОВ «ФК «КЕШ ТУ ГОУ» не вимагає від споживача
придбання будь-яких товарів чи послуг від фінансової установи або спорідненої
чи повʼязаної з ним особи як обовʼязкову умову надання споживчого кредиту;

9.     Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого
кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути
альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ;

10.  ТОВ «ФК «КЕШ ТУ ГОУ»  має право вносити зміни до укладених зі
споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін;

11.  Споживач має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів
засобами дистанційних каналів комунікації;

12.  Можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування
споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати.

13.  Ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення Кредиту (строку виконання грошового зобов'язання)/строку кредитування/строку дії Кредитного договору здійснюється без змін умов попередньо укладеного договору в бік погіршення для споживача.

 

Надання коштів у позику, в тому числі, і на умовах фінансового кредиту

Ціна/тарифи послуг:

- Річний процент – 9,99% річних;

- Щомісячний процент – 3,00% від суми кредиту;

Орієнтовна реальна

річна процентна ставка – від 119,11% до 188,77%.

-Акційні пропозиції не надаються.

- Сума кредиту: від 10 000 грн. до 100 000грн.

- Срок користування: від 12 до 36 місяців.

-Супровідні послуги та кредитні посередники відсутні.

Детальніше - у інформації щодо кожного кредитного продукту

Соживач має право відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14 дів у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про споживче кредитування»:

Споживач має право достроково повернути споживчий кредит без будь-якої додаткової плати, пов’язаної з достроковим поверненням; договором про споживчий кредит може бути встановлений обов’язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту в порядку передбаченому Умовами отримання кредитів (крім кредитів, що забезпечуються заставою/іпотекою), та отримання інших послуг від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНЕОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМАНІЯ «КЕШ ТУ ГОУ».

Рекомендуємо у разі несанкціованого доступу або зміни інформації споживача в системах дистанційного обслуговування фінансової установи негайно інформувати фінансову установу.

Відомості про колекторську компанію, з якою укладено договір врегулювання заборгованості - ФК не залучаємо врегулювання заборгованості з власними клієнтами/споживачами фінансових послуг колекторські компанії

Архів документів

Свідоцтво про реєстрацію

19.07.2018 ТОВ ФК «КЕШ ТУ ГОУ» отримано статус фінансової установи

Документи щодо структури власності ТОВ «ФК «КЕШ ТУ ГОУ»

згідно "Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг"

TOP