Юридична інформація

Наша компанія
02.08.2018

ТОВ «ФК «КЕШ ТУ ГОУ» має право нанадання фінансових послуг: видача коштів у кредит, в тому числі, і на умовах фінансового кредиту, надання послуг факторингу, надання послуг фінансового лізингу, на підставі Ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (Розпорядження Нацкомфінпослуг від 02.08.2018г. №1368).

19.07.2018

Отримано статус фінансової установи, компанія внесена до Державного реєстру фінансових установ з метою надання фінансових послуг.

12.06.2018

ТОВ «ФК «КЕШ ТУ ГОУ» зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Дата запису: 12.06.2018, номер запису: 1 071 102 0000 041242

Інформація про фінансову установу:

Повна та скорочена назва юридичної особи:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ« КЕШ ТУ ГОУ »

ТОВ ФК «КЕШ ТУ ГОУ»

LIMITED LIABILITY COMPANY
«FINANCIAL COMPANY «CASH TO GO»

LLC FC «CASH TO GO»

Ідентифікаційний код юридичної особи:

Код ЄДРПОУ 42228158

Місцезнаходження юрособи:

04080, м Київ, вулиця Кирилівська, будинок 82, офіс 7

Розмір статутного фонду (грн):

5 800 000.00 грн
Затверджено такий розмір вкладів і розподіл часток у статутному капіталі Товариства
БОНДАРЕНКО ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ - 100.00%, (5 800 000.00 грн)

Телефон:

+38 (044) 334-36-90

Адреса електронної пошти:

INFO@CASH2GO.COM.UA

Код КВЕД 64.91

Фінансовий лізинг

Код КВЕД 64.92

Інші види кредитування (основний)

Код КВЕД 64.99

Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.

Загальні збори учасників:

Бондаренко Олександр Павлович

Наглядова рада товариства:

Відсутня

Директор:

Бондаренко Олександр Павлович

Товариство не має відокремлених підрозділів.

Надання коштів у позику, в тому числі, і на умовах фінансового кредиту

Ціна/тарифи послуг:
- відсотки за користування кредитом: 29% річних;
- комісійна винагорода за надання кредиту: 1% від суми кредиту, але не менше 500 грн.

Надання послуг з фінансового лізингу

Ціна/тарифи послуг:
- об'єкт лізингу: обладнання;
- авансовий платіж: 30% вартості предмету лізингу;
- процентна ставка: 19% річних;
- комісійна винагорода: 1% від вартості предмету лізингу, але не менше 500 грн.

Надання послуг з факторингу

Ціна/тарифи послуг:
- тривалість відстрочки платежу від 15 до 90 календарних днів;
- авансовий платіж: до 90% від вартості поставки.

Вид господарської діяльності, на провадження якого видана ліцензія: надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; надання послуг з факторингу; надання послуг з фінансового лізингу

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії: Розпорядження Нацкомфінпослуг від 02.08.2018р. №1368

Дата початку дії ліцензії: 02.08.2018р.

Строк дії: безстрокова

Статус ліцензії: чинна ліцензія

Додаткові фінансові услуги не надаються

Позичальник за договором споживчого кредиту (крім договорів про споживчий кредит, виконання зобов'язань за якими забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів) має право протягом 14 календарних днів з дня укладення кредитного договору відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.

Про намір відмовитися від кредитного договору позичальника  повідомляє кредитодавця у письмовій формі  до    закінчення строку, встановленого вище.

Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від кредитного  договору   позичальник  зобов'язаний повернути кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з цим договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором про споживчий кредит

Позичальник має право достроково розірвати кредитний договір в  порядку, передбаченому чинним законодавством України та  відповідними положеннями кредитних договорів. Порядок, підстави та правові наслідки дострокового розірвання кредитного договору визначаються приписами цивільного законодавства України, і відповідними положеннями кредитних договорів.

Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів. Договором про споживчий кредит може бути передбачено обов'язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа

Порядок внесення змін та доповнень до кредитного договору залежить від кредитного продукту, в межах якого надано кредит, і визначається умовами відповідного кредитного договору

Збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги є  неможливим

ТОВ «ФК «КЕШ ТУ ГОУ»  здійснює урегулювання спірних питань, які виникають під час надання фінансових послуг, згідно вимог та механізмів, що передбачені діючого законодавства України.

Скарги та заяви споживачів приймаються за адресою: 04080, місто Київ, Подільський район,
вулиця Кирилівська, будинок 82, офіс 7, та  за електронною адресою: info@cash2go.com.ua

У разі звернення споживача із скаргою чи заявою, ТОВ «ФК «КЕШ ТУ ГОУ вживає всіх необхідних заходів для вирішення/врегулювання питання/спору, та про прийняте рішення повідомляє споживача в строки та порядку, передбачені чинним законодавством України.

При наданні кредитів, ТОВ «ФК «КЕШ ТУ ГОУ» не застосовує компенсаційні схеми, створення гарантійних фондів  для зазначеного виду фінансової послуги чинним законодавством України  не передбачено

Надаються послуги, які не потребують сплати податків за рахунок фізичної особи

Загальна сума зборів, платежів та інших витрат (вартість фінансових послуг, що надаються), визначається відповідно до укладених з клієнтами договорів

TOP