Юридична інформація

Наша компанія
02.08.2018

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг: видача коштів у кредит, в тому числі, і на умовах фінансового кредиту, надання послуг факторингу, надання послуг фінансового лізингу (Розпорядження Нацкомфінпослуг від 02.08.2018г. №1368).

19.07.2018

Отримано статус фінансової установи, компанія внесена до Державного реєстру фінансових установ з метою надання фінансових послуг.

12.06.2018

ТОВ ФК «КЕШ ТУ ГОУ» зареєстрована в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи

Номер запису: 1 071 102 0000 041242

Інформація про фінансову установу:

Повна та скорочена назва юридичної особи:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ« КЕШ ТУ ГОУ »

ТОВ ФК «КЕШ ТУ ГОУ»

LIMITED LIABILITY COMPANY
«FINANCIAL COMPANY «CASH TO GO»

LLC FC «CASH TO GO»

Ідентифікаційний код юридичної особи:

Код ЄДРПОУ 42228158

Місцезнаходження юрособи:

04080, м Київ, вулиця Кирилівська, будинок 82, офіс 7

Розмір статутного фонду (грн):

5 800 000.00 грн
Затверджено такий розмір вкладів і розподіл часток у статутному капіталі Товариства
БОНДАРЕНКО ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ - 100.00%, (5 800 000.00 грн)

Телефон:

+38 (044) 334-36-90

Адреса електронної пошти:

INFO@CASH2GO.COM.UA

Код КВЕД 64.91

Фінансовий лізинг

Код КВЕД 64.92

Інші види кредитування (основний)

Код КВЕД 64.99

Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.

Загальні збори учасників:

Бондаренко Олександр Павлович

Наглядова рада товариства:

Відсутня

Директор:

Бондаренко Олександр Павлович

Товариство не має відокремлених підрозділів.

Надання коштів у позику, в тому числі, і на умовах фінансового кредиту

Ціна/тарифи послуг:
- відсотки за користування кредитом: 29% річних;
- комісійна винагорода за надання кредиту: 1% від суми кредиту, але не менше 500 грн.

Надання послуг з фінансового лізингу

Ціна/тарифи послуг:
- об'єкт лізингу: обладнання;
- авансовий платіж: 30% вартості предмету лізингу;
- процентна ставка: 19% річних;
- комісійна винагорода: 1% від вартості предмету лізингу, але не менше 500 грн.

Надання послуг з факторингу

Ціна/тарифи послуг:
- тривалість відстрочки платежу від 15 до 90 календарних днів;
- авансовий платіж: до 90% від вартості поставки.

Вид господарської діяльності, на провадження якого видана ліцензія: надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії: Розпорядження Нацкомфінпослуг від 02.08.2018р. №1368

Дата початку дії ліцензії: 02.08.2018р.

Строк дії: безстрокова

Статус ліцензії: чинна ліцензія

Додаткові фінансові услуги не надаються

Надаються послуги, які не потребуються сплати податків за рахунок фізичної особи

Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги:

Компанія здійснює захист прав споживачів відповідно до вимог Закону України «Про захист прав споживачів» шляхом надання споживачу необхідної інформації до надання фінансової послуги.

Всі спірні питання, які можуть виникнути в майбутньому між клієнтом і компанією, будуть врегульовані шляхом переговорів. Якщо неможливо буде досягти угоди зі спірних питань в процесі переговорів, то спір буде вирішуватися в судовому порядку відповідно до законодавства України.

Орган, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг:

  • Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
  • Адреса: 01001, м. Київ-1, вулиця Б. Грінченка, 3
  • Телефон довідкової телефонної служби: (044) 234-39-46

Орган з питань захисту прав споживачів:

  • Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
  • Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1
  • Телефон: (044) 279 12 70 — приймальня; (044) 278 84 60, 278 41 70 — канцелярія

ТОВ ФК «КЕШ ТУ ГОУ»  не пропонує  фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.

TOP